การใช้คุกกี้
 

ก.ล.ต. ใช้คุกกี้จำเป็นเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจใช้คุกกี้ชนิดจดจำข้อมูลซึ่งคุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานได้เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ โดย ก.ล.ต. จะไม่ใช้คุกกี้ชนิดนี้หากคุณเลือกปิดการใช้งาน การใช้เครื่องมือนี้ จะติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อที่จะจดจำข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ ก.ล.ต. ใช้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”

 
คุกกี้ที่จำเป็น
 

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าสู่ระบบ คุณสามารถปิดการใช้งานคุ้กกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์

 
คุกกี้วิเคราะห์
 

ก.ล.ต. ใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”

 
ปิด/เปิด คุกกี้วิเคราะห์
 
 
 
 
รู้ไหมว่า...
 
เกิน “ครึ่งหนึ่ง” ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มีเงิน “ไม่ถึง 1ล้านบาท” ในวันเกษียณ!!!
 
 
 
แปลว่าเมื่อเกษียณ หลังจากก้าวเท้าออกจากบริษัทที่พวกเขาเคยทุ่มเททำงานมาเป็นระยะเวลานาน...พวกเขา จะมีเงินใช้...
ไม่ถึง “50,000 บาท” ต่อปี
ไม่ถึง “4,200 บาท” ต่อเดือน
ไม่ถึง “140 บาท” ต่อวัน
ไม่ถึง “50 บาท” ต่อมื้อ
“บั้นปลายชีวิต” แบบนี้ “น่าเศร้า” เหลือเกิน
 
 
ปัญหานี้ “นายจ้างช่วยได้”
เพียงเข้าร่วมโครงการ... “บริษัทเกษียณสุข”
โดย
ร่วมกับ
 
 
บริษัทเกษียณสุขคือ...
 
บริษัทเกษียณสุขคือ... โครงการสร้าง “นายจ้าง” ให้เป็น “บริษัทเกษียณสุข” จากกลุ่มนายจ้างที่ห่วงใยและใส่ใจพนักงาน เพื่อให้ลูกจ้าง “เกษียณ HAPPY ” ด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านการรณรงค์และสนับสนุนให้พนักงาน
 
ออมเต็มพิกัด
ออมเงินต่อเดือนให้เพียงพอต่อเป้าหมายเกษียณ
-สมาชิกสะสมเต็มสิทธิ 15 %
-นายจ้างสมทบอย่างเหมาะสม
-ใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือช่วยออมอัตโนมัติ
จัดแผนเป็น
ลงทุนในแผนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และเป้าหมายเกษียณ ซึ่งจะช่วยให้เงินเติบโต
-นายจ้างมีแผนการลงทุนหลากหลายและเหมาะสมให้เลือก
-สมาชิกเลือกแผนเป็น
-มีกลไกอัตโนมัติในกรณีสมาชิกเลือกไม่เป็น
เห็นเงินพอ
รู้เป้าหมายเงินที่ต้องมี ณ วันเกษียณ
-เป้าหมายขั้นต่ำ
-เป้าหมายตามทำงาน aspiration
มีความรู้วิธีจัดการเงินของตัวเอง
 
 
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
 
ได้แสดงความมุ่งมั่นว่าบริษัทมีความตั้งใจ ช่วยพนักงานให้มีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณ
มีความโดดเด่นในฐานะ “บริษัทเกษียณสุข” ที่เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของพนักงาน
สามารถดึงดูดผู้มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงาน
พนักงานรู้สึกมีความมั่นคงลดปัญหาในการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
 
 
 
การสนับสนุนที่บริษัทจะได้รับ
 

“Fundamental FC”

เวิร์คช็อปโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP ) สำหรับคณะกรรมการกองทุน (FC) เพื่อให้ FC มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
สามารถทำหน้าที่คัดเลือกบริษัทจัดการลงทุนและมีทางเลือกแผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนและตอบโจทย์เป้าหมายเกษียณอย่างมีคุณภาพของเพื่อนพนักงานทุกระดับได้

“Train the Influencer”

เวิร์คช็อปสาหรับ HR หรือพนักงานที่พร้อมเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
สามารถกระตุ้นและถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนพนักงานได้ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

“Tool box”

สื่อและเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับสร้างความตระหนักและให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมนำไปใช้ถ่ายทอดต่อยังเพื่อนพนักงานทุกระดับได้

“Adviser”

การให้คำปรึกษาจาก ก.ล.ต. และ บริษัทจัดการลงทุนที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทนั้นๆ เพื่อให้บริษัทสามารถเป็น “บริษัทเกษียณสุข” ที่สามารถช่วยพนักงานได้อย่างยั่งยืน

 
 
 
COMMITMENT ผู้เข้าร่วมโครงการ
 
ร่วม "ประกาศเจตนารมณ์" แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีเงินเพียงพอสำหรับวัยเกษียณ
แก้ไขข้อบังคับให้พนักงานมีสิทธิสะสมเงิน PVD ได้สูงสุด 15% ของเงินเดือนและกระตุ้นให้พนักงานสะสมเต็มสิทธิ
ส่ง FC และ HR /Influencer เข้าร่วมอบรมกับทางโครงการ
มีกิจกรรมสร้าง "ความตระหนัก" และ "ความรู้" ให้กับพนักงาน
จัดให้มี "แผนการลงทุนที่เหมาะสม" กับทุกช่วงอายุและความเสี่ยง
รายงานผลความคืบหน้าสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์ที่โครงการจัดไว้ให้
 
 
 
ประกาศเชิดชูเกียรติ
 
โครงการจะประกาศรายชื่อ “บริษัทเกษียณสุข” ในระดับต่างๆ ตามความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเชิดชูเกียรติ พร้อมเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆของโครงการ นอกจากนี้จะได้รับสิทธิใช้ตรา “บริษัทเกษียณสุข” สำหรับประชาสัมพันธ์ได้ โดยแบ่งความสำเร็จออกเป็น 3 ระดับ
 
GOLD
  • ผ่านเกณฑ์ระดับ Silver star
  • บลจ. ที่ให้บริการมีความเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีการดำเนินงานจนทำให้เชื่อได้ว่าจะทำให้สมาชิกส่วนใหญ่มีโอกาสสูงที่จะมีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ
  • มีความพร้อมในการร่วมแบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์ และให้คำปรึกษาบริษัทอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้
SILVER
  • ผ่านเกณฑ์ระดับ Bronze star
  • ปฏิบัติตาม commitment ในการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วน
  • บลจ. ที่ให้บริการมีความเห็นว่าบริษัทดังกล่าว มีแผนการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับพนักงานทุกระดับ โดยยึดเป้าหมายให้พนักงานมีเงินใช้ในวัยเกษียณอย่างเพียงพอในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
BRONZE
  • สมัครเข้าร่วมโครงการ
  • ผู้บริหารลงนามประกาศเจตนารมณ์
  • ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โครงการอย่างครบถ้วน
 
 
 
บริษัทเป้าหมายปี 2561 - 2562
 
มีลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 100 คนขึ้นไป
มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกจ้างให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอในวันเกษียณ
 
 
 
แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วม
โครงการบริษัทเกษียณสุข
กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) และกรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น
ปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลทั่วไป
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
ข้อมูลผู้ประสานงาน
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
แบบสอบถามก่อนเข้าร่วมโครงการ *
เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการบริษัทเกษียณสุข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กรุณากรอกข้อมูล